CEO có cần đào tạo lại?

CEO có cần đào tạo lại ?

CEO có cần đào tạo lại ? 

Ở vị trí cao nhất tại một công ty hay tập đoàn, giám đốc điều hành (CEO) thường bỏ ngoài tai những góp ý về kỹ năng lãnh đạo của họ.

Xem tiếp