Chuyên đề Đào tạo


 I/CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP
KỸ NĂNG HOÀN THIỆN CÁ NHÂN

 • Quản lý sự thay đổi: Làm thế nào để Tồn tại, Thích ứng, Trưởng thành & Dẫn dắt sự thay đổi trong thời kỳ biến động
 • Con đường  từ TỐT đến VĨ ĐẠI: cho cá nhân- đội ngũ & tổ chức
 • 8 thói quen của bạn trẻ thành đạt
 • Quan tâm & thể hiện sự quan tâm - Thấu cảm lòng người với công cụ Tâm lý hình học
 • Truyền thông hiệu quả để đạt được sự tin cậy & hợp tác: Nghe kỹ - Hỏi sắc - Phản hồi tishc cực
 • 3 S: Tự nhận thức - Tự đánh giá - Tự phát triển
 • Thuật lãnh đạo: Làm chủ cuộc đời bạn
 • Quản trị mối quan hệ: quản trị bản thân - cấp trên - đồng nghiệp
 • Hoạch định  & tổ chức công việc để thư thái trong công việc
 • Công cụ hoạch định  hiệu quả: 6R & 9R, Feedforward, Nguyên tắc 8 điểm LTC
 • Quản trị thời gian
 • Giải quyết vấn đề & Ra quyết định
 • Giải quyết mâu thuẫn
 • Xây dựng tinh thần đội ngũ & năng động nhóm
 • Kỹ năng hành chính chuyên nghiệp dùng để tổ chức và hoạch định
 • Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện áp dụng trong kinh doanh
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO

  • Chuyển đổi & Tái cấu trúc: Khi nào & Bằng cách nào
  • Từ chiến lược  đến hoạch định,  từ hoạch định  đến hành động
  • Nhà quản trị hiệu năng 5C
  • Chìa khóa đến với thành công: “Nghe kỹ - Nghĩ Sâu – Hành Sắc”
  • Dẫn dắt thay đổi & tăng trưởng trong thời kỳ khủng hoảng
  • Nghệ thuật lãnh đạo >< quản lý
  • Quản lý dự án - Từ kế hoạch "giấy" đến triển khai thực tiễn
  • Kỹ năng giám sát/ Lãnh đạo bậc cao
  • Sáng tạo để khơi dậy & phát huy ý tưởng từ thành viên & đội ngũ
  • Tinh thần đội ngũ & Làm việc nhóm
  • Quản trị rủi ro & Xử lý khủng hoảng
  • Quản trị nguồn Nhân lực & phát triển đội ngũ Nhân tài
  • Triển khai từ Chiến lược của công ty đến Kế hoạch hành động của phòng ban
  • Đánh giá, Giám sát & Đo lường hiệu quả công việc nhân viên
  • Đánh giá – Khen thưởng – Phát triển nghề nghiệp
  • Đào tạo & Huấn luyện để khai phát “Tứ năng” -Khơi dậy Tiềm Năng thành Khả Năng, Rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, Tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng
  • Trao quyền & Tạo động lực

  KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

   


  MARKETING


   • Marketing 0.0 - 1.0 - 2.0 - 3.0 từ Truyền thống đến Hiện đại
   • Marketing cơ bản 1 – “Inspiring Insights”
   • Marketing cơ bản 2 – “Inspiring Brands”
   • Marketing cơ bản 3 -“Inspiring Action”
   • Kích hoạt thương hiệuhướng đến tăng trưởng
   • Truyền thông thươnd hiệu hướng đến tăng trưởng
   • Dẫn dắt thương hiệu hàng đầu
   • Marketing mối quan hệ
   • Kích hoạt nhu cầu khách hàng
   • Nhập môn Marketing
   • Sáng tạo bậc cao
   • Quan hệ công chúng & truyền thông trong thời kỳ khủng hoảng

  BÁN HÀNG & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG


  • Từ Chiến lược Marketing đến lập Kế hoạch bán hàng & triển khai thực hiện
  • Bán hàng – Phân phối & Phát triển khách hàng
  • Nhập môn Chương trình phát triển ngành hàng 1: Hoạch định & Triển khai kế hoạch kinh doanh ngành hàng
  • Nhập môn Chương trình phát triển ngành hàng 2: Triển khai chiến lược phát triển ngành hàng
  • Marketing tích hợp hướng đến Người mua hàng
  • Thâm nhập nhà bán lẻ
  • Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng để sản phẩm đạt tính “hiện diện” cao
  • Cuộc chiến về cửa hàng bán lẻ
  • Tối ưu hóa POP
  • Phát triển chiến lược kênh phân phối

   TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - CSR

    

   • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) – Từ chiến lược đến hành động
   • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất trong việc xây dựng thương hiệu tốt
   • Trách nhiệm xã hội đố với các công ty từ Tốt đến Vĩ đại
   • Quan hệ công chúng – Quan hệ với giới truyền thông & Quan hệ xã hội   QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & CHUỖI CUNG ỨNG

   • Quản trị chuỗi cung ứng - Chìa khóa đến thành công
   • Tối ưu hóa hoạt động sản xuất
   • Quản trị sản xuất
   • Vận dụng TPM như kim chỉ nam trong quản trị sản xuất ( TPM Instructor)
   • Khai thác chức năng quản trị chất lượng
   • Lắng nghe giữa Đối thoại & Tiếng ồn
   • Kiểm soát hoạt động đào tạo
   • TPM Deep KAIZEN + QM bậc cao
   • ETHOS
   • An toàn vê sinh trong sản xuất HACCP & Kỹ năng giám sát kiểm tra
   • Công cụ quản lý chất lượng: LEAN & 6Sigma, 5S

       QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

   • Tổng quan Quản trị nhân sự
   • Quản trị nhân sự dành cho nhà quản lý không thuộc chuyên ngành nhân sự
   • Từ chiến lược công ty đến hoạch định chiến lược nhân sự,từ chiến lược đến hoạch định & triển khai thành hành động
   • Tuyển dụng hiệu quả theo nguyên tắc "Tứ Đúng": Đúng người - Đúng Việc - Đúng Thời gian - Đúng Giá Trị"
   • Quản trị Nhân tài: Săn bắn hay Nuôi trồng
   • Tư vấń, Đào tạo & Tìm sự hỗ trợ từ các cấp quản lý chức năng trong các hoạt động nhân sự (Tuyển dụng, Đào tạo & Phát triển,Lương & Phúc lợi)
   • Quản trị nguồn Nhân lực & Nhân tài
   • Thiết lập mục tiêu,chỉ tiêu từ công ty đến phòng ban & đến từng cá nhân
   • Đánh giá, Giám sát & Đo lường hiệu quả công việc nhân viên
   • Đánh giá – Khen thưởng – Phát triển nghề nghiệp
   • Đào tạo & Huấn luyện để khai phát “Tứ năng” -Khơi dậy Tiềm Năng thành Khả Năng, Rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, Tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng
   • Trao quyền & Tạo động lực

  KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH

   

  • Kế toán thực hành
  • Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý không thuộc chuyên ngành tài chính
  • Đồng hành cùng hoạt động kinh doanh một cách sáng tạo
  • Nhập môn Tài chính học thuật
  • Tài chính học thuật bậc cao
  • Thực hiện chiến lược thông qua tài chính

   


  II/ KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÂN BẰNG HẠNH PHÚC

   

  II/ KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÂN BẰNG HẠNH PHÚC

  A.    Chủ để về “Để tinh thần & tâm trí khỏe mạnh”

  • Nguy cơ Stress: Phá hỏng thói quen về sự cầu toàn
  • Đừng để bị “kiệt sức”
  • Vượt qua những chướng ngại làm bạn lùi bước
  • Làm thế nào phá vỡ những thói quen tiêu cực và hình thành những thói quen mới
  • Rèn luyện khả năng thích nghi và  vượt khó


  C. Chủ đề về “ Cuộc sống & các mối quan hệ”
  • Bạn có phải là 1 người cha/mẹ vui tính?
  • Để quan tâm những người thân thương – trở thành bậc cha/mẹ và những áp lực xoay qoanh
  • Giữ mối liên kết với con trẻ ở độ tuổi vị thành niên(11-17)
  • Bậc cha/mẹ đúng nghĩa
  • Làm thế nào để nói với con trẻ: Bạn yêu chúng
  • Tình thương con trẻ vô điều kiện
  • Những điều bạn cần biết trước khi nói “Đồng ý”
  • Anh yêu ( Em yêu) liệu chúng ta có đang nói cùng 1 ngôn ngữ


  B. Chủ đề về “ Phát triển sự nghiệp”
  • Thích ứng thay đổi chủ động thành công
  • Rèn luyện khả năng thích nghi và  vượt khó
  • Đương đầu với thách thức
  • Nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực trong công việc  
  • Biết người biết ta tram trận trăm thắng
  • Thích ứng với nhiều mẫu người khác nhau
  • Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp

  D. Chủ đề “Chăm sóc toàn diện cá nhân”
  • Chu đáo về tài chính
  • Chìa khóa dẫn đến sự cân bằng
  • Tự động viên khi việc không như ý
  • Xây dựng năng lực làm chủ stress
  • Đừng để stress làm phiền cuộc sống của bạn
  • Phụ nữ thế kỷ 21
  • Làm thế nào để thư thái không muộn phiền
  • Phương cách làm việc lành mạnh

   

  Xem thêm các bài liên quan:


  Copyright © 2013 - 2018 Trí Tri Group. Thiết kế website bởi Cánh Cam