Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

Chuyên đề Huấn luyện


 I/CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP
KỸ NĂNG HOÀN THIỆN CÁ NHÂN

 • Quản lý sự thay đổi: Làm thế nào để Tồn tại, Thích ứng, Trưởng thành & Dẫn dắt sự thay đổi trong thời kỳ biến động
 • Con đường  từ TỐT đến VĨ ĐẠI: cho cá nhân- đội ngũ & tổ chức
 • 8 thói quen của bạn trẻ thành đạt
 • Quan tâm & thể hiện sự quan tâm - Thấu cảm lòng người với công cụ Tâm lý hình học
 • Truyền thông hiệu quả để đạt được sự tin cậy & hợp tác: Nghe kỹ - Hỏi sắc - Phản hồi tishc cực
 • 3 S: Tự nhận thức - Tự đánh giá - Tự phát triển
 • Thuật lãnh đạo: Làm chủ cuộc đời bạn
 • Quản trị mối quan hệ: quản trị bản thân - cấp trên - đồng nghiệp
 • Hoạch định  & tổ chức công việc để thư thái trong công việc
 • Công cụ hoạch định  hiệu quả: 6R & 9R, Feedforward, Nguyên tắc 8 điểm LTC
 • Quản trị thời gian
 • Giải quyết vấn đề & Ra quyết định
 • Giải quyết mâu thuẫn
 • Xây dựng tinh thần đội ngũ & năng động nhóm
 • Kỹ năng hành chính chuyên nghiệp dùng để tổ chức và hoạch định
 • Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện áp dụng trong kinh doanh
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO

  • Chuyển đổi & Tái cấu trúc: Khi nào & Bằng cách nào
  • Từ chiến lược  đến hoạch định,  từ hoạch định  đến hành động
  • Nhà quản trị hiệu năng 5C
  • Chìa khóa đến với thành công: “Nghe kỹ - Nghĩ Sâu – Hành Sắc”
  • Dẫn dắt thay đổi & tăng trưởng trong thời kỳ khủng hoảng
  • Nghệ thuật lãnh đạo >< quản lý
  • Quản lý dự án - Từ kế hoạch "giấy" đến triển khai thực tiễn
  • Kỹ năng giám sát/ Lãnh đạo bậc cao
  • Sáng tạo để khơi dậy & phát huy ý tưởng từ thành viên & đội ngũ
  • Tinh thần đội ngũ & Làm việc nhóm
  • Quản trị rủi ro & Xử lý khủng hoảng
  • Quản trị nguồn Nhân lực & phát triển đội ngũ Nhân tài
  • Triển khai từ Chiến lược của công ty đến Kế hoạch hành động của phòng ban
  • Đánh giá, Giám sát & Đo lường hiệu quả công việc nhân viên
  • Đánh giá – Khen thưởng – Phát triển nghề nghiệp
  • Đào tạo & Huấn luyện để khai phát “Tứ năng” -Khơi dậy Tiềm Năng thành Khả Năng, Rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, Tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng
  • Trao quyền & Tạo động lực

  KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

   


  MARKETING


   • Marketing 0.0 - 1.0 - 2.0 - 3.0 từ Truyền thống đến Hiện đại
   • Marketing cơ bản 1 – “Inspiring Insights”
   • Marketing cơ bản 2 – “Inspiring Brands”
   • Marketing cơ bản 3 -“Inspiring Action”
   • Kích hoạt thương hiệuhướng đến tăng trưởng
   • Truyền thông thươnd hiệu hướng đến tăng trưởng
   • Dẫn dắt thương hiệu hàng đầu
   • Marketing mối quan hệ
   • Kích hoạt nhu cầu khách hàng
   • Nhập môn Marketing
   • Sáng tạo bậc cao
   • Quan hệ công chúng & truyền thông trong thời kỳ khủng hoảng

  BÁN HÀNG & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG


  • Từ Chiến lược Marketing đến lập Kế hoạch bán hàng & triển khai thực hiện
  • Bán hàng – Phân phối & Phát triển khách hàng
  • Nhập môn Chương trình phát triển ngành hàng 1: Hoạch định & Triển khai kế hoạch kinh doanh ngành hàng
  • Nhập môn Chương trình phát triển ngành hàng 2: Triển khai chiến lược phát triển ngành hàng
  • Marketing tích hợp hướng đến Người mua hàng
  • Thâm nhập nhà bán lẻ
  • Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng để sản phẩm đạt tính “hiện diện” cao
  • Cuộc chiến về cửa hàng bán lẻ
  • Tối ưu hóa POP
  • Phát triển chiến lược kênh phân phối

   TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - CSR

    

   • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) – Từ chiến lược đến hành động
   • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất trong việc xây dựng thương hiệu tốt
   • Trách nhiệm xã hội đố với các công ty từ Tốt đến Vĩ đại
   • Quan hệ công chúng – Quan hệ với giới truyền thông & Quan hệ xã hội   QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & CHUỖI CUNG ỨNG

   • Quản trị chuỗi cung ứng - Chìa khóa đến thành công
   • Tối ưu hóa hoạt động sản xuất
   • Quản trị sản xuất
   • Vận dụng TPM như kim chỉ nam trong quản trị sản xuất ( TPM Instructor)
   • Khai thác chức năng quản trị chất lượng
   • Lắng nghe giữa Đối thoại & Tiếng ồn
   • Kiểm soát hoạt động đào tạo
   • TPM Deep KAIZEN + QM bậc cao
   • ETHOS
   • An toàn vê sinh trong sản xuất HACCP & Kỹ năng giám sát kiểm tra
   • Công cụ quản lý chất lượng: LEAN & 6Sigma, 5S

       QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

   • Tổng quan Quản trị nhân sự
   • Quản trị nhân sự dành cho nhà quản lý không thuộc chuyên ngành nhân sự
   • Từ chiến lược công ty đến hoạch định chiến lược nhân sự,từ chiến lược đến hoạch định & triển khai thành hành động
   • Tuyển dụng hiệu quả theo nguyên tắc "Tứ Đúng": Đúng người - Đúng Việc - Đúng Thời gian - Đúng Giá Trị"
   • Quản trị Nhân tài: Săn bắn hay Nuôi trồng
   • Tư vấń, Đào tạo & Tìm sự hỗ trợ từ các cấp quản lý chức năng trong các hoạt động nhân sự (Tuyển dụng, Đào tạo & Phát triển,Lương & Phúc lợi)
   • Quản trị nguồn Nhân lực & Nhân tài
   • Thiết lập mục tiêu,chỉ tiêu từ công ty đến phòng ban & đến từng cá nhân
   • Đánh giá, Giám sát & Đo lường hiệu quả công việc nhân viên
   • Đánh giá – Khen thưởng – Phát triển nghề nghiệp
   • Đào tạo & Huấn luyện để khai phát “Tứ năng” -Khơi dậy Tiềm Năng thành Khả Năng, Rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, Tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng
   • Trao quyền & Tạo động lực

  KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH

   

  • Kế toán thực hành
  • Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý không thuộc chuyên ngành tài chính
  • Đồng hành cùng hoạt động kinh doanh một cách sáng tạo
  • Nhập môn Tài chính học thuật
  • Tài chính học thuật bậc cao
  • Thực hiện chiến lược thông qua tài chính

   


  II/ KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÂN BẰNG HẠNH PHÚC

   

  II/ KỸ NĂNG SỐNG VÀ CÂN BẰNG HẠNH PHÚC

  A.    Chủ để về “Để tinh thần & tâm trí khỏe mạnh”

  • Nguy cơ Stress: Phá hỏng thói quen về sự cầu toàn
  • Đừng để bị “kiệt sức”
  • Vượt qua những chướng ngại làm bạn lùi bước
  • Làm thế nào phá vỡ những thói quen tiêu cực và hình thành những thói quen mới
  • Rèn luyện khả năng thích nghi và  vượt khó


  C. Chủ đề về “ Cuộc sống & các mối quan hệ”
  • Bạn có phải là 1 người cha/mẹ vui tính?
  • Để quan tâm những người thân thương – trở thành bậc cha/mẹ và những áp lực xoay qoanh
  • Giữ mối liên kết với con trẻ ở độ tuổi vị thành niên(11-17)
  • Bậc cha/mẹ đúng nghĩa
  • Làm thế nào để nói với con trẻ: Bạn yêu chúng
  • Tình thương con trẻ vô điều kiện
  • Những điều bạn cần biết trước khi nói “Đồng ý”
  • Anh yêu ( Em yêu) liệu chúng ta có đang nói cùng 1 ngôn ngữ


  B. Chủ đề về “ Phát triển sự nghiệp”
  • Thích ứng thay đổi chủ động thành công
  • Rèn luyện khả năng thích nghi và  vượt khó
  • Đương đầu với thách thức
  • Nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực trong công việc  
  • Biết người biết ta tram trận trăm thắng
  • Thích ứng với nhiều mẫu người khác nhau
  • Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp

  D. Chủ đề “Chăm sóc toàn diện cá nhân”
  • Chu đáo về tài chính
  • Chìa khóa dẫn đến sự cân bằng
  • Tự động viên khi việc không như ý
  • Xây dựng năng lực làm chủ stress
  • Đừng để stress làm phiền cuộc sống của bạn
  • Phụ nữ thế kỷ 21
  • Làm thế nào để thư thái không muộn phiền
  • Phương cách làm việc lành mạnh


  Xem thêm các bài liên quan: