Chuyên gia tư vấn Lý Trường Chiến với chủ đề Chiến lược củng cố nội lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh 10/9/2016

Hiện nay, nền kinh tế thị trường Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, và đó cũng là vấn đề thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong việc phải đối đầu với sự đầu tư và xâm lấn lớn từ các thương hiệu và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Trước mối quan tâm này của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh đã tổ chức Cafe sáng vào thứ 7, 10/9 cùng với sự chia sẻ từ Chuyên gia tư vấn Lý Trường Chiến với chủ đề Chiến lược củng cố nội lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

** Chương trình xoáy sâu về “Lục Lực” - 6 yếu tố tạo nên nội lực cho Doanh nghiệp như: 1. Nhân lực - 2. Tài lực - 3. Vật lực - 4. Hệ lực - 5. Thương lực - 6. Năng lực.

 

 --------------------------------

 

Khi hiểu được LỤC LỰC sẽ dễ dàng nhận ra nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp. Khi cạnh tranh dựa trên nguồn lực cốt lõi, doanh nghiệp biết phát huy lợi thế và gia tăng hiệu quả. Ngược lại khi ngộ nhận nguồn lực cốt lõi thì lợi thế cạnh tranh không còn và thường đi đến thất bại bắt đầu bằng tổn thất và tổn thương.


 

Chương trình cũng như đúc kết cho mình những thông tin hữu ích để nâng cao nội lực và vận hành doanh nghiệp được thuận lợi và thích ứng thay đổi chủ động sáng tạo tương tác liên thông dẫn dắt thành công phát triển bền vững. 

 

Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Copyright © 2013 - 2018 Trí Tri Group. Thiết kế website bởi Cánh Cam