Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

Giá trị cốt lõi


Trí Tri cung cấp giải pháp tối ưu giá trị cho mọi vấn đề!


  • Giải pháp tích hợp & đảm bảo hiệu năng cao vì chúng tôi tin rằng Mọi vấn đề đều có giải pháp! Dù mọi giải pháp đều sẽ tạo ra những vấn đề mới. Với Trí Tri bạn luôn chủ động hệ thống các giải phápa chủ động phát triển và thành công:
  • Thấu cảm từng cá nhân và tổ chức, môi trường trong nước lẫn công ty có yếu tố nước ngoài; Văn hóa truyền thống, địa phương đến hiện đại và đa văn hóa.
  • Cách tiếp cận tập trung vào con người và vấn đề có tính nhân bản và hiệu quả từ góc độ cá nhân, theo nhóm/tập thể với sự am hiểu về con người - văn hóa;  Triết lý, Phương pháp & Công cụ đặc sắc - Hệ thống truyền thông tốt – Kinh nghiệm & Sự quan tâm chân thành nhân ái, tích hợp tốt năng lực từng cá nhân trong hệ thống, tập trung phát triển theo mục tiêu chung của doanh nghiệp.
  • Khả năng truyền thông tương tác hiệu quả cao, đảm bảo việc “Truyền” là “Thông”, đảm bảo “đầu tư có Chi mà không … Phí”, đảm bảo phát triển cá nhân nhanh mà chắc, đảm bảo phát triển tổ chức Vững và Mạnh.
  • Phương pháp dễ hiểu, dễ nhớ dễ thực hành; Triết lý sâu sắc & có  tính thuyết phục và ứng dụng cao; nhất quán từ ý tưởng đến hành động.

Xem thêm các bài liên quan: