Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

Giá trị cốt lõi


Là tổ chức ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT với Triết lý đào tạo TAM NGHIỆM & Phương pháp đào tạo SINH GIÁO-SINH HUẤN và quá trình rèn luyện sẽ giúp đối tượng thực sự có kiến thức và làm chủ kỹ năng.

Là tổ chức ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT có tính quốc tế hóa, đủ truyền thống & đủ hiện đại; thể hiện ở đội ngũ diễn giả-giảng viên, Phương pháp, Triết lý; Cách đặt vấn đề & giải quyết vấn đề.

Triết lý: Là  Triết lý đào tạo rõ ràng, có chiều sâu:   Tam tin- Tam nghiệm- Tam cấp

 


 1.Tam Tin:

Tin vào cuộc sống và mục đích tốt đẹp

Tin vào những người xung quanh

Tin vào chính mình

2. Tam Nghiệm:

Trải nghiệm: Trải (Kinh nghiệm tự thân) qua Nghiệm lại

Chứng nghiệm: Chứng (Quan sát, chý ý) thấy Nghiệm ngay

Chiêm nghiệm: Chiêm báo (Tư duy) để Nghiệm trước.

Trưởng thành và liên tục phát triển bền vững.

 3. Sinh giáo-sinh huấn: Khái quát mà không thiếu. Chi tiết mà không thừa.


Sinh giáo: người giảng đi từ những câu chuyện sống, trò chơi sống và những điều mình đã nghiệm, khái quát hóa chia sẻ, hướng dẫn.

Sinh huấn: người học được dạy bằng “giáo trình sống” có độ “mở’ với môi trường, với cuộc sống và với cá nhân người học

 

Xem thêm các bài liên quan: