Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

TỔNG QUAN TRÍ TRI CONSULTING

TỔNG QUAN TRÍ TRI CONSULTING

Thành viên trụ cột của Trí Tri Group, chuyên Tư vấn tái cấu trúc, Quản trị chiến lược; Phát triển nguồn lực; Quản trị chuỗi cung ứng; Mua bán & sáp nhập

Không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn là ĐỐI TÁC TIN CẬY, đồng hành cùng khách hàng & đối tác vượt gian khó đến thành công trong công tác thiết kế chiến lược, xây dựng kế hoạch, huấn luyện đội ngũ, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả cao, hiệu năng tốt qua ứng dụng, đánh giá, hiệu chỉnh và hoàn thiện bằng các giải pháp tư vấn đơn giản mà sâu sắc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng để thành công .