Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

Giới thiệu

SỨ MỆNH TRÍ TRI GROUP

Với khát vọng và niềm tin sâu sắc, Trí Tri tích cực tư duy và kiên trì hành động thực hiện sứ mệnh:

  • Giúp từng cá nhân, các tổ chức đạt hiệu quả tối ưu trong công việc công ty và cuộc sống của mình bằng cách “đánh thức Tiềm năng thành Khả năng, rèn luyện Khả năng thành Kỹ năng, tích hợp Kỹ năng tỏa sáng thành Tài năng”để Cá nhân Cảm được Hạnh phúc, Tổ chức Nhận được Thành công.
  • Phát triển Trí Lực và Tâm Lực của cá nhân và Nâng cao Hiệu năng và Hiệu quả cho khách hàng – đối tác – nhà đầu tư thông qua những giải pháp độc đáo, tối ưu giá trị có Triết lý sâu sắc – Phương pháp thực tiễn, dễ hiểu, dễ áp dụng và dễ thành công, nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng quản trị, chất lượng sống trong kinh doanh, công việc & cuộc sống.  


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Với Triết lý Tam Nghiệm (Trải – Chứng – Chiêm), phát triển Tam Lực (Thể - Trí - Tâm) Phương pháp Sinh Giáo Sinh Huấn cùng nhiều công cụ đặc sắc và hữu hiệu, Trí Tri giúp từng cá nhân, các đội nhóm và tổ chức gia tăng hiệu quả, tích hợp và liên thông để chủ động phát triển.
  • Tận Tâm -  Chính Trực - Chuyên Nghiệp.
  • Đủ trẻ để có TÂM nhiệt huyết trong công việc, đủ lớn để có TẦM sâu sắc trong tư duy. Chiến lược, kế hoạch và hành động nhất quán phù hợp với đặc điểm riêng có của mỗi cá nhân và từng tổ chức. 
  • Viễn kiến sâu, chiến lược sắc, giải pháp khát quát, kế hoạch cụ thể, hành động liên hoàn, linh hoạt nhất quán, phương pháp thực học thực hành, sâu sát thực tiễn, kiên quyết, kiên trì và cam kết nhận lãnh và hoàn thành trách nhiệm.
HOTLINE: 
Hopeace Ngô (Ms.)
☎ + 84 919 212 166; 
Hopeace.Ngo@TriTri.org;