0915.489.819

Giải pháp thiết kế riêng biệt cho Doanh nghiệp (Corporate)

Giải pháp thiết kế riêng biệt cho từng tổ chức, doanh nghiệp (In house/Corporate) đảm bảo tính riêng có với từng cá nhân, tổ chức

  • Thấu cảm mỗi Doanh nghiệp đều có đặc điểm đặc thù, mỗi cá nhân là riêng có, Trí Tri T&C giúp khách hàng làm những việc cần thiết để phát triển quá trình tư duy tích cực, tự học và tự hành, rèn luyện kỹ năng. Cùng làm việc chặt chẽ, chân thành và chuyên nghiệp, chính trực và chu đáo, chúng tôi thiết kế những giải pháp phù hợp cho từng vấn đề cụ thể dù phức tạp của mỗi cá nhân và tổ chức.
  • Với Trí Tri T&C, mỗi Chương trình Đào tạo Huấn luyện Đặc biệt đều được thiết kế qua 3 cấp, hướng đến sự phát triển doanh nghiệp. Trải nghiệm với Trí Tri sẽ là những thử thách thú vị, những cơ hội quý báu để quý vị thành công. Cũng như yêu lần đầu, mỗi lần làm việc với khách hàng, chúng tôi luôn đầy đam mê khát khao và tận tâm chia sẻ,
  • Khách hàng chỉ cần đầu tư với sự quan tâm, mức độ phù hợp để không chỉ có kết quả mà còn đạt hiệu quả cao và kiểm soát tốt hệ quả. Qua hàng trăm khóa huấn luyện với hàng vạn học viên, Trí Tri T&C tin rằng đường dẫn của Triết lý Tam nghiệm và Phương pháp Sinh Giáo Sinh Huấn của chúng tôi có thể kết nối và phát triển Sứ mệnh, Viễn kiến, Mục tiêu, Nhiệm vụ, Cam kết và Giá trị cùng Văn hóa của quý công ty, một cách hài hòa tương hợp. Trí Tri T&C luôn sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc và đồng hành cùng quý vị!

QUY TRÌNH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ "MAY ĐO" CHO DOANH NGHIỆP

Mô tả khảo sát Tam cấp (c) Tri Tri copyright

Thực trạng doanh nghiệp & năng lực hiện tại của học viên

Để thấu cảm và chọn lọc mục tiêu chung, nội dung , phương pháp đạt hiểu quả tốt nhất , Trí Tri sẽ thực hiện khảo sát Tam Cấp (c) với 03 cấp đối tượng tại doanh nghiệp nhằm xác định: 

Xác định mục tiêu (Định tính – Định lượng – Định thời)
Trực trạng/  Đặc điểm đối tượng (Điểm mạnh/ Hạn chế), với góc nhìn ở cả 3 cấp để tìm điểm chung và riêng từ đó thống nhất mục tiêu, giải pháp, thời hạn,… phù hợp và hiệu quả
Khả năng & Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đào tạo-huấn luyện

Với 03 cấp:

Cấp 1: Phụ trách Ban / bộ phận đào tạo, Quản lý cấp cao, Người đầu tư ngân sách;
Cấp 2: Giám đốc và Phụ trách Ban / bộ phận – người quản lý nhân sự (cấp trên trực tiếp của học viên) trong hoạt động mỗi ngày để thực thi kế hoạch và chinh phục mục tiêu và chỉ tiêu;
Cấp 3: Đối tượng sẽ tham gia khóa đào tạo huấn luyện