Ông Lý Trường Chiến tham gia Ban Giám khảo và hướng dẫn cho chương trình DBS của đại học quốc gia Singapore(NUS)

 Vừa qua ông Lý Trường Chiến tham gia Ban Giám khảo và hướng dẫn cho chương trình này dành cho Châu Á của đại học quốc gia Singapore 

Theo đường dẫn này, các bạn trẻ khởi nghiệp đặc biệt là nhóm quan tâm đến cơ hội trở thành các doanh nhân xã hội phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam có thể tìm hiểu trước để đăng ký tham gia và chuẩn bị tốt cho kỳ tới.

Link: http://socialventurechallenge.asia/portfolio/ly-truong-chien/

Link: http://socialventurechallenge.asia/networks/judges-mentors/

 

Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »