Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

Sứ mệnh và Giá trị

TỔNG QUAN TRÍ TRI TRAINING & COACHING (T&C):

Trí Tri Training &  Coaching hoạt động nhằm Khai Phát Tứ Năng từng cá nhân: đánh thức Tiềm năng thành Khả năng, Rèn luyện Khả năng thành Kỹ năng, Tích hợp Kỹ năng và Tỏa sáng thành Tài năng

Trí Tri Training & Coaching cung cấp Triết lý sâu sắc, Phương pháp độc đáo, Công cụ hiệu quả, Trực tiếp hay gián tiếp Hỗ trợ từ Thực Học đến Thực Hành giúp cho từng cá nhân khi thực sự cầu thị, tham gia có thể Học Sâu Hành Sắc, Vững Chắc Thành Công, Cảm được Hạnh phúc trong cuộc sống và Nhận được Thành công cuộc đời.

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT từ Triết lý, Phương pháp đến Công cụ ứng dụng:

Triết lý “TAM NGHIỆM” sâu sắc & Phương pháp “SINH HUẤN – SINH GIÁO” thực tiễn, các công cụ dễ hiểu, dễ nhớ có khả năng ứng dụng cao

Chúng tôi không chỉ HUẤN tại thời điểm mà còn LUYỆN trong suốt quá trình để áp dụng vào thực tiễn của cá nhân và tổ chức;

 

 

Xem thêm các bài liên quan