Ý kiến Khách hàng

"Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường. Bên cạnh thầy là những bài học làm người sâu sắc (...)Em  dành ra khoảng thời gian 1 năm để đi tự huấn luyện đi cọ xát với thực tế, thực hành tất cả những công thức mà thầy đã dạy càng làm em càng thấm những lời dạy bảo mà ngày đầu tiên em đã gặp thầy :"công thức CPESTE, 5W 2H 1R, Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp LTC, Ngôi Nhà Doanh Nghiệp LTC'S MODEL....." (Nguyễn Trần Vân Thư.)​
Xem tiếp
Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến vì đã cùng gắn kết với chúng tôi tạo ra nhiều giá trị trọn vẹn cho cộng đồng kinh doanh và xã hội .
Xem tiếp

“CSIP rất vinh dự và may mắn được biết & được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ” (Chủ tịch CSIP)
Xem tiếp

“Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống, phương pháp thầy sử dụng để hướng dẫn mọi người cũng đơn giản, dễ nhớ  & dễ sử dụng; chúng tôi cảm thấy rất vui và tin cậy khi được làm việc cùng thầy & rất trân trọng những gì thầy đã làm cho chúng tôi” (Unicharm Corp)
Xem tiếp

“Tôi rất vui và hài lòng vì có cơ hội làm việc cùng đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Trí Tri; mọi qui trình làm việc rất rõ ràng & tôi đã có được ứng viên như tôi mong muốn” (Trưởng phòng kinh doanh, Saf Viet)
Xem tiếp

Triết lý TAM NGHIỆM ®

- Trải qua (Kinh nghiệm tự thân) rồi nghiệm lại.
- Chứng thấy (Quan sát Phân tích) là nghiệm ngay.

- Chiêm báo (Tư duy Khái quát) và nghiệm trước.

 


Phương pháp SINH HUẤN – SINH GIÁO, Trí Tri’s Copyright

-    Sinh giáo: với đội ngũ có kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế phong phú, (cả giảng viên Việt Nam và nước ngoài) các Chuyên gia huấn luyệncủa Trí Tri đi từ những câu chuyện Sống, trò chơi Độn gmà mình đã Tam Nghiệm thật, khái quát hóa và cụ thể hóa,chia sẻ, hướng dẫn với từng thành viên tham gia.

-    Sinh huấn: người học được học từ “giáo trình sống” tập với vấn đề thật, có độ “mở’ cao mà lại rất thực tiến gắn ngay với công việc của chính mình và môi trường, cuộc sống của từng cá nhân tham gia.

=> Sinh huấn – Sinh giáo:Khái quát mà không thiếu; Chi tiết mà không thừa.
Từ Cuộc sống đến Cuộc đời: mỗi người được phát triển để Thành công và thành công nhất mà vẫn là chính họ qua Tứ Năng: Đánh thức Tiềm năng thành Khả năng, Rèn luyện Khả năng thành Kỹ năng, phát triển Kỹ năng và tỏa sáng thành Tài năng.
 

 

 MÔ HÌNH “HUẤN LUYỆN” CHUẨN CỦA TRÍ TRI T&C:”Huấn- Luyện- Áp dụng- Hoàn thiện” ©

Xem thêm các bài liên quan: