Ý kiến khách hàng

Cảm nhận của Giấy Sài Gòn

-    -    “Chúng tôi rất trân trọng các giải pháp do anh Chiến – Trí Tri hướng dẫn & tư vấn vì chúng đơn giản mà đem lại hiệu quả tốt & hiệu năng cao, chúng tôi cảm kích cách mà anh quan tâm đến con người & chia sẻ với chúng tôi đặc biệt là những lúc khó khăn. Anh quản lý thời gian rất tốt để hoàn tất cả núi công việc mà vẫn luôn dành thời gian hoạt động xã hội đóng góp phát triển cộng đồng” (Chủ tịch hội đồng quản trị Giấy Sài Gòn)

Xem tiếp

Ý kiến Khách hàng