0915.489.819

Cảm nhận của Chủ tịch DALE CARNEGIE VIỆT NAM

Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến
Xem tất cả

Cảm nhận của UNICHARM CORP

Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống
Xem tất cả

Cảm nhận của học viên - Nguyễn Trần Vân Thư

Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường
Xem tất cả

Chủ tịch CSIP

CSIP rất vinh dự và may mắn được biết và được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ.
Xem tất cả

Tin tức

Tin tức

BẢY CĂN BỆNH VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM mà các DOANH NHÂN DOANH CHỦ THƯỜNG MẮC PHẢI

BẢY CĂN BỆNH VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM mà các DOANH NHÂN DOANH CHỦ THƯỜNG MẮC PHẢI

Bệnh này rất nhiều doanh nghiệp mắc phải, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện cụ thể là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp mình về 5 vấn đề lớn, gồm: thứ nhất là điểm mạnh, yếu (nội lực của doanh nghiệp) về quản trị, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực. Thứ hai là những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Thứ ba là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp thường xuyên trong quá trình phát triển kinh doanh. Thứ tư là thiếu hoặc chưa có chiến lược qua từng thời kỳ hoạt động. Cuối cùng là thiếu hoặc chưa có sự chia sẻ giữa bộ máy lãnh đạo và bộ phận thừa hành.

 

Xem thêm