0915.489.819

GiớI thiệu về trí tri creation & innovation

Thực tế suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu sâu sắc; song song với suy giảm đa dạng sinh học là gia tăng ô nhiễm môi trường; khan hiếm thực phẩm, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu dân số, v.v gia tăng áp lực cạnh tranh dưới nhiều hình thức ở mọi quy mô từ cá nhân đến tổ chức, cộng đồng, quốc gia với tác động có tính toàn cầu hóa,... Khi mất dần điểm tựa từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, tất yếu phải trông cậy vào nguồn tài nguyên phi thiên nhiên, trong đó quan trọng và bền vững nhất là sức sáng tạo và khả năng ứng thuận với tự nhiên, cân bằng với thiên nhiên của con người. Chúng ta cần tác động và thực hiện dịch chuyển lao động cơ bắp sang trí tuệ trong nền kinh tế tri thức và thị trường, đây là xu thế tất yếu tạo ra giá trị, là sự phát triển không thể đảo ngược. Những đối tượng đi tiên phong trong xu thế này không ai khác chúng ta, những cá nhân/doanh nghiệp đã và đang minh định và lựa chọn sáng tạo đổi mới là con đường cần đi, hành động cần làm tạo ra giá trị cốt lõi cho mình đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Sứ mệnh của TRÍ TRI, SÁNG TẠO ĐỔI MỚI là “Khai Tâm yêu thương, Phóng Trí sáng tạo” hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trong việc nâng cao năng lực sáng tạo đổi mới cá nhân cũng như vận dụng sáng tạo đổi mới trong thực tiễn gia tăng giá trị và chất lượng công việc cũng như cuộc sống của mình.

Sáng tạo là hình thức lao động trí óc của mỗi cá nhân trong từng bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên, do mỗi chúng ta có sự khác biệt về: đặc điểm thể chất, đặc trưng tâm lý, trình độ học vấn, nền tảng văn hóa, hoàn cảnh kinh tế, môi trường làm việc, khát vọng cá nhân, tầm nhìn tương lai. Vì vậy, TRÍ TRI, SÁNG TẠO ĐỔI MỚI giúp thu ngắn thời gian, gia tăng hiệu quả bằng Triết lý, phương pháp và Công Cụ để khai phát Tứ Năng của từng Cá Nhân “đánh thức Tiềm Năng thành Khả Năng, rèn luyện Khả Năng thành Kỹ Năng, tích hợp Kỹ năng cùng khát vọng để tỏa sáng thành Tài Năng” không chỉ giúp sáng tạo đổi mới nội dung, hình thức mà cả phương pháp và công cụ để cá nhân/ doanh nghiệp tự khai phóng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo đổi mới của mình.

Nội dung của TRÍ TRI, SÁNG TẠO ĐỔI MỚI theo đó sẽ xây dựng theo hướng tích hợp tri thức sáng tạo đổi mới với tri thức về kinh tế và thị trường. Chúng ta có thể thấy sáng tạo không chỉ giới hạn ở nhóm học thuật hay kỹ thuật, sáng tạo có ở mọi nơi và cần có thêm nhiều hơn vì chính sáng tạo thực sự sẽ tạo ra giá trị. Các chủ đề quan trọng về sáng tạo đổi mới như: tư duy sáng tạo, phương pháp sáng tạo, đặc trưng của sáng tạo, văn hóa sáng tạo,... Các chủ đề quan trọng về kinh tế và thị trường như: quản trị, truyền thông, tiếp thị, bán hàng, sản phẩm, cạnh tranh, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, thương hiệu, năng suất, hiệu quả, nhân thuật,... sẽ được bàn luận và trình bày.

TRÍ TRI, SÁNG TẠO ĐỔI MỚI không chỉ chuyển tải những tinh hoa học thuật về quản trị và kinh doanh trong các tài liệu kinh điển được phân tích dễ hiểu, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ áp dụng mà còn chia sẻ, cập nhật những luận thuyết giúp bạn luôn làm mới mình, kiến giải những hiện tượng, biến cố và xu hướng sáng tạo, kinh tế với thực tiễn và đặc thù kinh tế của Việt Nam; được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: bài giảng kịch tranh hài; hình ảnh gợi mở tư duy sáng tạo; video clip thuyết trình; video clip đối thoại; tuyển tập câu hỏi của học viên và trả lời của chuyên gia; bài thu hoạch ứng dụng thực tiễn cuối khóa huấn luyện của học viên; phân tích và bình luận các sự kiện và xu hướng đặc sắc về sáng tạo đổi mới; các buổi hội thảo chuyên đề.