0915.489.819

Cảm nhận của Chủ tịch DALE CARNEGIE VIỆT NAM

Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến
Xem tất cả

Cảm nhận của UNICHARM CORP

Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống
Xem tất cả

Cảm nhận của học viên - Nguyễn Trần Vân Thư

Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường
Xem tất cả

Chủ tịch CSIP

CSIP rất vinh dự và may mắn được biết và được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ.
Xem tất cả