0915.489.819

Trụ sở chính

Địa chỉ: 12 Ferndale Drive, Charlottetown, PE C1A 6J3 CA

Điện thoại: (+84)915 489 819 - (+84)977 363 297 - (+1) 902 330 2601

Facebook: Trí Tri Group 
Email: CustomerCare@tritri.world

Vui lòng liên hệ với chúng tôi