0915.489.819

Tin tức E-learning

Giới thiệu về trí tri e-learning & coaching

Giới thiệu về trí tri e-learning & coaching

Trí Tri E-learning & Coaching là nhà sản xuất nội dung/ tri thức giúp khai phát Tứ Năng dưới nhiều hình thức và công cụ cho cá nhân, nâng cao năng suất lao động từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả..

Xem thêm