0915.489.819

Giới thiệu về trí tri e-learning & coaching

Giống như ánh sáng vừa có bản chất hạt, vừa có bản chất sóng. Thông tin ngày nay vừa mang tính nội dung (information) và vừa mang tính truyền thông (communication), song song đó cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nay đã mô phỏng để có trí tuệ nhân tạo và tích hợp công nghệ sinh học để giải quyết những việc hàng ngàn năm qua mà loài người không giải quyết được. Thông tin tổng hợp và phân tích đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mọi phương diện của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực khai phát khả năng tiềm ẩn của con người, phát triển sức sáng tạo của con người tạo ra những điều kỳ diệu qua đó nâng cao hiệu năng của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội.

Trí Tri E-learning & Coaching là nhà sản xuất nội dung/ tri thức giúp khai phát Tứ Năng dưới nhiều hình thức và công cụ cho cá nhân, nâng cao năng suất lao động từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nội dung/ tri thức được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ bài giảng trực tiếp, bài giảng video, bài giảng tranh kịch, talkshow, tuyển tập câu hỏi - trả lời, tài liệu tham khảo, bài thu hoạch của học viên,...

Trí Tri E-learning & Coaching tổ chức truyền thông, phân phối nội dung/ tri thức thông qua việc tích hợp các kênh truyền thống và hiện đại qua trang www.TriTri.org để đem lại kết quả cao nhất cho người sử dụng, tổ chức các kênh truyền thông tích hợp oine và online, trên thực tế đến nay chưa có tổ chức nào ở Việt Nam làm được. Sự kết hợp nhuần nhuyễn và hài hòa các phương thức này cùng ứng dụng và hoàn thiện liên tục mỗi ngày theo hướng dẫn từ Trí Tri, học viên, người tham gia sẽ khai thác nhanh ưu điểm, hạn chế tốt nhược điểm của mình, E-learning & Coaching của Trí Tri cho phép truyền tải nội dung qui mô lớn, có hệ thống, cập nhật nội dung nhanh; người sử dụng có thể lựa chọn chủ đề theo nhu cầu và tương tác trên cả vấn đề chung cũng như riêng để có thể học Học dễ dàng mọi lúc, Hành nhẹ nhàng mọi nơi. Sự khác biệt và đem lại giá trị của mô hình Trí Tri thể hiện như sau:

• Cá nhân hóa, trân trọng từng cá nhân nên vận dụng sáng tạo và linh hoạt, hiệu quả triết lý, phương pháp, công cụ,... cá nhân hóa việc huấn luyện đối với từng học viên thông qua các công cụ tương tác online / offline, từ lắng nghe, chia sẻ qua gặp gỡ trực tiếp, gián tiếp, email, skype, zalo, blog, facebook, forum, website,... Do mỗi học viên có vấn đề, bối cảnh và nguồn lực khác nhau nên cần có sự cá nhân hóa trong Huấn & Luyện phát huy cao nhất kết quả quá trình huấn luyện phù hợp đặc điểm riêng có của mình.

• Định hướng tiên tiến luôn gắn kết thực tiễn. Tích hợp logic, phương pháp, công cụ hiệu quả của phương Tây cùng triết lý, luận lý, văn hóa tinh hoa của phương Đông theo nguyên tắc Thực học Thực hành và Học sâu Hành sắc, gắn kết nội dung huấn luyện với thực tiễn công việc và cuộc sống của từng học viên. Trí Tri giải quyết vấn đề lớn hiện nay là số đông học thì nhiều nhưng hành không được. Huấn rất nhanh và Luyện rất kỹ để khai phát Tứ năng của từng Cá nhân và Tổ chức.

• Liên tục sáng tạo đổi mới. Cung cấp các khóa huấn luyện về phát triển con người và phát triển doanh nghiệp trên nền tảng sáng tạo đổi mới không ngừng và qua đó kích hoạt tiềm năng sáng tạo, đổi mới của từng cá nhân tham gia và đồng hành. Học viên không chỉ đươc trang bị các công cụ để thành người lao động sáng tạo, thành nhà quản trị hiệu năng cao mà quan trọng hơn được thấm nhuần triết lý sáng tạo để chủ động sáng tạo, tạo ra đội ngũ sáng tạo, dẫn dắt thành công.

• Phương pháp truyền đạt. Khác với mô hình giáo dục truyền thống chỉ thiên về educating (giáo huấn), teaching (giảng dạy). Trí Tri tích hợp và phát triễn chuỗi phương pháp truyền đạt kết hợp Educating, Teaching liên hoàn với Training (đào tạo), Coaching (huấn luyện), Consulting (tư vấn) và Mentoring (truyền nghề) tăng cường tương tác, thực hành trên vấn đề thực tiễn của học viên. Trong đó Huấn sẽ ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, Luyện sẽ gắn kết với vấn đề, nhiệm vụ, đề tài thực tiễn của từng học viên đảm báo Thực Học Thực Hành để Thành Công Vững Chắc!

• Nắm bắt cơ hội, không ngừng phát triển, với Trí Tri và cộng đồng Trí Tri (Trí Tri Alumni) bạn sẽ liên tục nâng cao năng lực cá nhân và không ngừng mở rộng network,... Trí Tri thực hiện việc chọn lọc và kết nối các nguồn lực, công việc, khách hàng, giới thiệu các cơ hội, hợp tác, đầu tư tài chính / phi tài chính giúp các học viên, thành viên, cá nhân, tổ chức của mình tiếp nhận không chỉ giá trị vô hình mà còn hữu hình, để gia tăng doanh thu, lợi nhuận, không ngừng phát triển thương hiệu cả ở trong và ngoài nước.