0915.489.819

Hành trình sách JOB JOURNEY of BOOKS

Tiếp tục Hành trình thường niên của cá nhân và gia đình với cộng đồng theo sứ mệnh tham gia và phát triển Gia tăng Thể Lực Trí Lực Tâm Lực qua Trí Tri Foundation, chúng tôi không chỉ trao tặng quà thực phẩm dinh dưỡng giúp gia tăng Thể lực, mà Santa Claus LTC luôn tiếp tục các hoạt động giúp gia tăng Trí Lực và Tâm Lực qua các đợt trao tặng sách chuyên ngành, nói chuyện sẻ chia Tri thức Nâng tầm Quản trị chuyên sâu với nhiều đối tượng và cộng đồng. Chỉ năm nay, sau khi tặng hơn 100 tập chí sách chuyên sâu quản trị Chuỗi cung ứng Supply Chain Management đến JOURNEY of BOOK của YUP! Hay nhiều sách hay, quý cho tủ sách các công ty thân chủ, khách hàng... Sáng nay, tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại cuối năm và trước giờ bay đi DAN... Santa Claus LTC và con gái Michelle Lý Gia Hân, tiếp tục hành trình Sẻ chia Tri thức khi trao tặng sách qua Chương trình đầu tư và nâng cấp các thư viện của YEAH1! Để đến với trường phổ thông Nguyễn Tri Phương, quận Gò vấp!Mong chương trình tiếp tục được ủng hộ rộng và sâu hơn để thực sự góp phần nâng cao kiến thức, năng lực và thái độ của cộng đồng vì một Việt nam tốt đẹp hơn cho một Việt nam tự tin và phát triển hơn!

Tiếc là năm nay đi nhanh tranh thủ nhiều nơi nên không kịp báo trước để anh em bạn hữu học viên học trò đệ tử cùng tham gia... Tuy nhiên một góc khác là niềm vui lại gia tăng lan tỏa hơn khi nhiều người đồng hành các chương trình trước, nay đã chủ động có chương trình và hành trình riêng của mình!

Great Thanks Đinh Thái Nguyên! Thành viên từ YEAH1! Đã giúp tổ chức hoàn tất gọn gàng chân thành đặc biệt là đã ghi lại những tấm ảnh đẹp này!

#socialactivities #chooserightway #sechiatrithuc #nangtamquantri #ltc
#leadership #lanhdaotinhthuc4 #strategyintoaction #lytruongchien#vonchostartup #FasterCapital #mentorstartup