0915.489.819

Tin tức HR SEARCH & SELECTION

Tổng quan trí tri Talent Search & Selection (s&s)

Tổng quan trí tri Talent Search & Selection (s&s)

Trí Tri Talent Search & Selection (S&S) chuyên cung cấp cho đối tác những giải pháp “Tuyển & Dụng” Nhân sự các cấp, cùng các dịch vụ mở rộng “Huấn luyện thích nghi & nhanh chóng tạo kết quả công việc xuất sắc”...

Xem thêm