0915.489.819

Tin tức Overseas Study & Immigration

Kế hoạch 5 năm lấy định cư tại Canada và lời $30,000

Kế hoạch 5 năm lấy định cư tại Canada và lời $30,000

Nhìn chung có rất nhiều con đường đến Canada định cư :
Xem thêm
Phương pháp người Inuit dạy con cái kiểm soát cơn nóng giận

Phương pháp người Inuit dạy con cái kiểm soát cơn nóng giận

Dạy dỗ trẻ em kiểm soát cảm xúc không phải là chuyện dễ dàng, đó thực sự là một nghệ thuật. Đến tận hôm nay, đây vẫn là một chủ đề luôn được bàn tán. Vậy mà ở vùng Bắc Cực hẻo lánh, bộ tộc Inuit (người Eskimo) đã áp dụng một phương pháp có từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước để dạy con cái họ kiểm soát cảm xúc. 
Xem thêm