0915.489.819

Đăng ký tham gia CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0 * MINDFULNESS LEADER 5.0 * CEO 5.0 * miniMBA 5.0 thực hành Chương trình phát kiến bởi Trí Tri Training & Coaching.


* LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0, mini MBA thực hành là mô hình hiệu quả, tối giản tối ưu giúp nhà lãnh đạo, quản trị, CEO thích ứng thay và chủ động sáng tạo trong kỷ nguyên 5.0, khi tất cả các chức năng marketing, customers development, production technology, HR & talent development, financial & accounting đều đã phát triển đến giai đoạn 5.0.


* Kỷ nguyên 5.0, đội ngũ 5.0 cần nhà quản trị 5.0 xứng tầm dẫn dắt, khai phát tư duy nâng tầm quản trị, phân nhiệm phân quyền, thích ứng thay đổi, chủ động sáng tạo, vượt qua gian khó, chia sẻ thành công, nâng cao giá trị, khai phát năng lực, gia tăng hiệu quả, dẫn dắt thành công, phát triển vững bền trong kỷ nguyên 5.0 nhiều biến động, chỉ có LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0 mới đạt được điều đó! 

* LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0, chương trình đặc biệt do Trí Tri phát kiến và phát triển dành cho Doanh nhân Doanh Chủ StartUp founders nắm bắt triết lý, quy luật, nguyên tắc phương pháp, hệ thống công cụ, các giải pháp đường dẫn SIA từ chiến lược đến kế hoạch hành động được tối ưu, tối giản, liên thông, gắn liền thực tiễn, để Khai Phát Tiềm Năng cá nhân và tổ chức, sẵn sàng Tranh Cơ Tránh Nguy của kỷ nguyên 5.0 nhiều biến động.

* LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0 chương trình giúp doanh nhân doanh chủ làm quen và làm chủ Ngũ Lý khai phát Công nghệ ChatGPT cùng năng lực con người và tổ chức, làm rõ 5 kỹ năng yếu lĩnh cần thiết của nhà lãnh đạo, quản trị trong kỹ nguyên 5.0. 

Thực học thực hành thành công vững chắc! Học sâu hành sắc vững chắc thành công, với phương cách lắng nghe chia sẻ, thảo luận, chuyện trò, hỏi đáp, chuyển đổi thông tin kiến thức hàn lâm Bác Học thành ngôn ngữ bình dân Bác Hai, chương trình đặc biệt Lãnh Đạo Tỉnh Thức 5.0 với hệ thống Ngũ Lý đạt yêu cầu 5 dễ: triết lý dễ hiểu, nguyên tắc dễ tiếp thu, phương pháp dễ nhớ, công cụ dễ ứng dụng, hệ thống dễ kiểm tra... là đúc kết tinh hoa quản trị Âu Á, tích hợp đa văn hoá, phù hợp môi trường và đối tượng của kỷ nguyên 5.0, không chỉ cho hoạt động tại Việt Nam mà cả thị trường kinh doanh quốc tế biến động của kỷ nguyên 5.0.

Hãy tham gia Mindfulness Leader 5.0 để trở thành Lãnh Đạo Tỉnh Thức 5.0 đưa tổ chức của bạn lên tầm cao mới biến ước mơ thành hiện thực!