0915.489.819

BẢY CĂN BỆNH VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM mà các DOANH NHÂN DOANH CHỦ THƯỜNG MẮC PHẢI

BẢY CĂN BỆNH VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM mà các DOANH NHÂN DOANH CHỦ THƯỜNG MẮC PHẢI

BỆNH THỨ NHẤT: CHIẾN LƯỢC

Bệnh này rất nhiều doanh nghiệp mắc phải, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện cụ thể là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp mình về 5 vấn đề lớn, gồm: thứ nhất là điểm mạnh, yếu (nội lực của doanh nghiệp) về quản trị, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực. Thứ hai là những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Thứ ba là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp thường xuyên trong quá trình phát triển kinh doanh. Thứ tư là thiếu hoặc chưa có chiến lược qua từng thời kỳ hoạt động. Cuối cùng là thiếu hoặc chưa có sự chia sẻ giữa bộ máy lãnh đạo và bộ phận thừa hành.

 

BỆNH THỨ HAI: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ
Bệnh này thể hiện ở hoạt động dẫn dắt và hoạt động kiểm tra của lãnh đạo doanh nghiệp “có vấn đề”. Khi lãnh đạo doanh nghiệp giao việc cho cấp dưới thường giao một chiều, không hướng dẫn công việc, không động viên nhân viên, thiếu sự đồng cảm chia sẻ với nhân viên, không giải quyết tốt những mâu thuẫn giữa người cũ và người mới trong doanh nghiệp.
Trong hoạt động kiểm tra, doanh nghiệp thiếu theo dõi hoạt động của nhân viên thường xuyên, không so sánh hiệu qủa công việc của nhân viên, khi nhận viên có sai sót thì đổ thừa, không giúp họ sửa sai.

 

BÊNH THỨ BA: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay không cho cấp dưới biết những thông tin về nguồn vốn, lời, lỗ (phân tích theo ngành hàng doanh nghiệp kinh doanh), dòng tiền với những phân tích thấu đáo nên nhân viên rất thiếu thông tin, hạn chế sự sáng tạo phấn đấu đưa doanh nghiệp phát triển.
Trong hoạt động kế toán-tài chính, nhiều doanh nghiệp không có số liệu thống kê liên tục qua các năm nên không thể hoạch định được kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Việc đối chiếu sổ sách, chứng từ, hoá đơn làm không đến nơi đến chốn, bộ phận kế toán tài chính không thường xuyên rà soát, phân tích và đề xuất những sáng kiến làm lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp còn hay đi ngang về tắt chi tiêu tùy tiện và nhân danh bảo mật làm cho trách nhiệm về con số trong tổ chức không rõ ràng thiếu tường minh nên càng lâu càng rủi ro lớn, càng làm lớn càng lỗ nặng...

 

BÊNH THỨ TƯ: NHÂN SỰ
Nhiều doanh nghiệp thiếu hoạch định chiến lược nhân sự, không phân biệt được vai trò giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, nhầm lẫn giữa duy trì động lực và tạo động lực bên trong của đội ngũ nhân viên, không phát triển được lực lượng kế thừa (bệnh sống lâu lên lão làng) và tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ doanh nghiệp.

 

BÊNH THỨ NĂM: MARKETING
Doanh nghiệp thiếu hoạch định chiến lược marketing, thiếu định vị sản phẩm (nhắm tới đối tượng khách hàng là ai, tạo sự khác biệt sản phẩm của mình để cạnh tranh); xem việc phát triển thương hiệu như là làm quảng cáo mà không coi phát triển thương hiệu như phát triển một con người, không thiết lập được hệ thống phân phối hiệu qủa.

 

BÊNH THỨ SÁU: SẢN XUẤT
Doanh nghiệp chưa xác định được chiến lược hoạt động sản xuất luôn phục vụ cho chiến lược kinh doanh, chưa thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thực sự (lầm lẫn ISO là công cụ tiếp thị, trong khi ISO là công cụ quản lý nâng cao hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp); chưa quản lý chi phí chất lượng (quên kiểm soát lãng phí vô hình – thường chiếm 20% chi chí của doanh nghiệp, mà chỉ chú ý chi phí hữu hình); chưa liên tục cải tiến chất lượng do chưa tạo được môi trường thúc đẩy sản xuất và sáng tạo trong doanh nghiệp.

 

BỆNH THỨ 7: TÂM LÝ SỢ THAY ĐỔI
Bệnh này được thể hiện một hình ảnh khái quát rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp: “Không sợ bệnh, chỉ sợ thấy bệnh mà không chữa, bệnh trở thành tật”, lúc đó vô phương cứu chữa. Chính căn bệnh thứ 7 khiến cho doanh nghiệp ngại chữa bệnh bằng giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP, DMS, CRM,…) – loại thuốc có thể phòng và giảm thiểu bệnh thứ 1 đến bệnh thứ 6. Và điều đó chỉ làm cho doanh nghiệp ngày càng yếu đi, giảm sức cạnh tranh với đối thủ và kết cục tất yếu xảy ra không thể trụ lại được trên thương trường.

 

VẬY GIẢI PHÁP LÀ GÌ?

Bản chất kinh doanh là 2 CON: Con Người và Con Số. Chính tương tác giữa con người với Con Người tạo ra giá trị thể hiện qua Con Số, chính tính tích cực hay tiêu cực của Con Số tạo ra sẽ tác động lại Con Người và ứng xử này sẽ tạo động lực tích cực hay tiêu cực cho chu kỳ tương tác mới!

 

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0

Biết những bệnh dễ mắc, đặc biệt là bệnh mãn tính, thói quen tiêu cực đó để tìm giải pháp phòng tránh!

LÀ DOANH NHÂN DOANH CHỦ BẠN ĐANG BĂN KHOĂN VỀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ĐẾN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÙNG HỆ THỐNG KPI CHUẨN cho 2019 và thời gian biến động lắm NGUY nhiều CƠ đang đến?

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0 với đường dẫn trực tiếp giúp bạn nắm vững

1. Đạo lý kinh doanh với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp 
2. Luận lý kinh doanh với các con số biết nói và ý nghĩa các con số giúp bạn quản lý tốt dòng tiền và Doanh thu cash in cash out gia tăng hiệu quả.
3. Tâm lý quản trị để bạn có thể có được những cộng sự không chỉ dấn thân mà còn xả thân vì mục tiêu chung vì màu cờ sắc áo.
4. Vạn lý với cơ hội phát triển thị trường quốc tế trong kỷ nguyên của hội nhập và và ứng dụng thành tựu công nghiệp 4.0 cho công tác quản trị hiệu quả của mình.

“Cuộc sống liên tục thay đổi, nhanh, nhiều và nhiễu... mỗi người cũng liên tục thay đổi, thay đổi tạo Nguy và Cơ người sống sót, người thành công là người thích ứng và làm chủ sự thay đổi”

Thất bại vì Không biết! Muốn biết cần Quan tâm! Từ quan tâm sẽ phát hiện ra vấn đề, khi suy nghĩ sẽ tìm ra giải pháp, trao đổi thêm thông tin, phản biện nhằm hoàn thiện giải pháp, hành động theo giải pháp để có kết quả, giúp người với định hướng nhân bản.

“Điều mình biết luôn ít hơn điều mình chưa biêt….”

 

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT GIÁ TRỊ, PHÙ HỢP & HIỆU QUẢ CHO DOANH NHÂN DOANH CHỦ

 

* LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0, CEO 5.0 hay mini MBA thực hành là lựa chọn hiệu quả và tối giản giúp nhà lãnh đạo, quản trị, CEO thích ứng và chủ động dẫn dắt đội ngũ trong kỷ nguyên 5.0 khi tất cả các chức năng từ marketing, customers development, production technology, HR & talent development, financial & accounting đều đã ở giai đoạn 5.0.

* Kỷ nguyên 5.0 với đội ngũ 5.0 cần nhà quản trị xứng tầm dẫn dắt, phân nhiệm phân quyền, thích ứng thay đổi, chủ động sáng tạo, chia sẻ thành công, nâng cao giá trị, khai phát năng lực, gia tăng hiệu quả, phát triển vững bền trong kỷ nguyên 5.0 đầy biến động bất tường, đó chính là LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0

* LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0, chương trình đặc biệt do Trí Tri phát kiến và phát triển dành cho Doanh nhân Doanh Chủ nắm bắt triết lý, phương pháp đường dẫn chiến lược và kế hoạch hành động tối ưu, tối giản, gắn liền các công cụ thực tiễn, Kinh nghiệm thực chiến, để từng doanh nhân doanh chủ Khai Phát tiềm Năng, giải quyết chính vấn đề của mình 1 cách hiệu quả, sẵn sàng tranh Cơ tránh Nguy của kỷ nguyên 5.0.

* LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0 chương trình khai phát Tứ Năng con người và tổ chức, làm rõ 4 kỹ năng yếu lĩnh cần thiết của nhà lãnh đạo, quản trị trong kỹ nguyên 5.0. Thực học thực hành thành công vững chắc! Học sâu hành sắc vững chắc thành công, với phương cách lắng nghe chia sẻ, thảo luận, chuyện trò, hỏi đáp, chuyển đổi thông tin kiến thức hàn lâm Bác học thành ngôn ngữ bình dân Bác Hai, chương trình đặc biệt Lãnh Đạo Tỉnh Thức 5.0 đạt 4 dễ: NGUYÊN TẮC QUY LUẬT dễ hiểu, PHƯƠNG PHÁP dễ nhớ, CÔNG CỤ dễ sử dụng, HỆ THỐNG dễ kiểm tra... là đúc kết tinh hoa quản trị Âu và Á, tích hợp đa văn hoá, phù hợp môi trường và đối tượng của kỷ nguyên 5.0. Không chỉ hoạt động tại Việt Nam mà cả thị trường kinh doanh quốc tế sôi động của kỷ nguyên 5.0

 

Tham khảo thêm : http://www.tritri.org/…/lan-dau-tien-lanh-dao-tinh-thuc-40-…

Đăng ký trực tiếp tại: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScsWSZVMqYudOQYxH…/viewform

 

Hãy tìm hiểu LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 5.0 để biết những giải pháp phù hợp cho mình! Bạn muốn trị chứng hay trị căn. Muốn thụ động chống đỡ hay chủ động cân bằng?...

Tứ Lý như thể dục, như yoga giúp phòng tránh các bệnh này. Hãy tìm hiểu chương trình Tứ Lý qua Trí Tri Training & Coaching tritri.org để chọn giải pháp phù hợp cho bạn và công việc kinh doanh của bạn

 

Hoặc liên hệ Ha Nguyen hay Trí Tri để biết thêm chi tiết!

#lanhdaotinhthuc4 #strategyintoaction #lytruongchien #vonchostartup#FasterCapital #mentorstartup #livingskills

Tritri.org


Lý Trường Chiến.