0915.489.819

Chương trình "Tham vấn cộng đồng về Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ'

Trí Tri tham gia với vai trò là thành viên trong ban chuyên gia chương trình "Tham vấn cộng đồng về Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh 2016 -2020" bởi Sở Khoa học Công nghệ, ADB & Australian Aid...thấm thía " Tinh thần doanh chủ - Đam mê khởi nghiệp" là những điều ta cần học thêm từ các nước bạn.

Được dịp trao đổi với giám đốc sở & các chuyên gia nước ngoài, tâm đắc ý kiến của các chuyên gia & người lãnh đạo đầu ngành rằng " nhìn chung tâm lý cộng đồng thường mải mê tung hô các start-up / doanh chủ trẻ mới khởi nghiệp đã thành công ngay và xem nhẹ số đông doanh chủ chưa thành công số nhân viên ít, quy mô nhỏ v.v.

 

 

Song thực ra bài học từ các nước phát triển cho thấy điều đáng nói & cần quan tâm nên là các dự án khởi nghiệp dù chưa thành công trong những giai đoạn đầu và nếu qua đó người doanh chủ học được những bài học để nhạy với thị trường hơn, nâng cao tư duy & năng lực quản trị để ngày một tốt hơn đó mới là đòn bẩy từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ cần thay đổi góc nhìn xem các thất bại ban đầu này là môi trường & điều kiện để tích luỹ kinh nghiệm, mài giũa năng lực thì tin rằng doanh nghiệp VVN ta sẽ từng bước đạt đến ngưỡng thành công vững bền về lâu dài"

Trí Tri Group.