0915.489.819

Hiểu đúng văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững

Ngày 05/7, Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (Biz Group 2030) tổ chức buổi Training & Sharing với chủ đề “Hiểu đúng Văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững” tại Thắng Lợi Group (51 Kinh Dương Vương, quận 6, TP.HCM).


Diễn giả giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp

Chương trình nhằm tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp hội viên trong câu lạc bộ, được diễn ra với sự đồng hành của Navee và ChatWork.

Tại chương trình, Chủ tịch Trí Tri Group - Lý Trường Chiến thông tin về định nghĩa văn hóa doanh nghiệp, cách doanh nghiệp suy nghĩ, truyền thông, hành xử để đạt kết quả, hiệu quả và mục tiêu; một số nhóm văn hóa doanh nghiệp hiện nay,...Doanh nghiệp trao đổi tại chương trình 

Các doanh nghiệp khách mời như Mắt Bão, Thắng Lợi Group cũng trình bày những mặt tích cực và tiêu cực của văn hóa doanh nghiệp được xây dựng tại chính công ty mình.

Đồng thời, các thành viên tham dự có những câu hỏi thiết thực trao đổi với diễn giả khách mời để rút ra những đường lối, hướng đi phù hợp xây dựng văn hóa tại đơn vị.Các doanh nghiệp tham gia chương trình

Tóm lại, văn hóa doanh nghiệp là phần hồn, là tài sản vô hình của tất cả doanh nghiệp và quan trọng nhất vẫn là yếu tố quan tâm đến con người, đội ngũ quản lý, những người dẫn dắt để thổi bùng, chuyển hóa được tinh thần trong tập thể con người của một doanh nghiệp./.

  Một số hình ảnh tại sự kiện

Minh Hữu

Nguồn: http://baolongan.vn/hieu-dung-van-hoa-doanh-nghiep-de-phat-trien-ben-vung-a78340.html