0915.489.819

Lý Trường Chiến - Hòa giải viên


CƠ QUAN CÔNG TÁC

Chuyên gia Kinh tế * Chủ tịch Trí Tri Group
Sáng lập & Chủ nhiệm chương trình LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 4.0
Đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Kỹ sư CTM và Điện tử Đại học Bách Khóa 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Đầu tư
  • Quản trị doanh nghiệp
  • SMEs, StarU
  • Xây dựng
  • Kỹ thuật Công nghệ 
  • Thương mại và Dịch vụ 
  • Kinh doanh, Tiếp thị, Phân phối, CSR, quản trị tổng quát và điều hành
  • Quản trị sản xuất 

Link: http://www.vicmc.vn/ly-truong-chien.html