0915.489.819

“THÍCH ỨNG THAY ĐỔI * CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO, DẪN DẮT THÀNH CÔNG”


Chuyên đề đặc biệt thuộc chương trình 

" Gia Tăng Giá Trị, Chia Sẻ Đầu Tư”

 “THÍCH ỨNG THAY ĐỔI * CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO, DẪN DẮT THÀNH CÔNG

(1 tháng ++ gồm:  2 buổi HUẤN + 3 tuần LUYỆN với vấn đề từ công việc thực tiễn)

 

Tham khảo thêm: Chuyên đề “Nhà quản trị hiệu năng 5C” dành cho đội ngũ quản lý cấp trung” hoặc các chuyên đề khác tại: http://www.tritri.org/lich-dao-tao-huan-luyen-1

 

 

 • Vì sao cần tham dự?

- Giúp học viên nhận thức về sự thay đổi của thực tế kinh tế xã hội nói chung & lĩnh vực ngành nghề doanh nghiệp đang hoạt động nói riêng;

- Đánh thức ý thức về sự cần thiết thay đổi, chủ động thay đổi của từng cá nhân và cả tổ chức để thích ứng thay đổi & chủ động thành công;

- Trang bị các Triết lý, Phương pháp, Công cụ quản lý dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành, có tính thực tiễn, thuyết phục cao và hiệu quả tốt để từng cá nhân nâng cao nhận thức, năng lực, thái độ, kỹ năng & hiệu quả công việc từ đó thụ hưởng thành quả và được tin cậy, đề bạt, thăng tiến..

 

 • Ai cần tham dự?: 
Nhân viên, cấp quản lý CẦN & MUỐN thay đổi để tạo ra giá trị và hoàn thành tốt mục tiêu thách thức của bộ phận cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp.


   

   


   (*) Làm thế nào để  “THÍCH ỨNG THAY ĐỔI * CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO: DẪN DẮT THÀNH CÔNG”

        (*) Từ thụ động đến thích ứng với thay đổi
          - Thay đổi là đối diện với Nguy Cơ !
          - Môi trường Kinh tế - Tự nhiên – Con Người & Xã hội  và Lĩnh vực ngành   nghề

          - Làm thế nào để Vượt Nguy Chiếm Cơ?

          (*) Từ làm theo thói quen đến chủ động sáng tạo
           - Sáng tạo có lợi ích gì?

           - Làm thế nào để sáng tạo?

           - Ai cũng có thể sáng tạo!

            (*) Từ mong chờ kết quả đến dẫn dắt thành công
                - Vì sao có người Thành công có người chưa?
                - Làm thế nào để Thành Công

                - Người Thành công là chính ta!

              (*) Đường dẫn, chân ngôn, bí quyết để mỗi cá nhân liên tục hoàn thiện, không ngừng phát triển Cảm được  Hạnh phúc/ tổ chức Nhận được Thành công: bí quyết “Thành công”,” Thành Sếp tốt”, “Thành Nhân Tài”, “Lục Tự”, “6R – 9R”,..
                (*) Hành trình tham dự:
                 Cần tư vấn trực tiếp:      Hopeace Ngô (Ms.)Hotline 0919 212 166; email contact@TriTri.org;