0915.489.819

Tin tức về buổi hội thảo ngày 19 tháng 7 tại VCCI

Lúc 9 giờ ngày 19 tháng 07, 2013 đã diễn ra buổi hội thảo:  “Quản trị chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh”. tại hội trường của VCCI, Chi nhánh tại Vũng Tàu

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Vũng Tàu đã có bài diễn văn khai mạc và chào mừng Ông Nguyễn Xuân Quế, Viện Trưởng Viện SMI, nguyên hiệu trưởng Trường Đại Học Tài Chính Marketing TP HCM, Diễn giả Ông Lê Phụng Hào, Chủ Tịch Hội Marketing Việt Nam, trưởng ban cố vấn Viện Quản Trị Chiến Lược & Marketing (SMI), diễn giả Lý Trường Chiến, Chuyên gia cao cấp quản trị Chiến lược, thành viên ban tư vấn quản trị quốc tế, Chủ tịch HĐQT Trí Tri Corporation, Ủy viên BCH Hội Marketing Việt Nam, Phó Viện Trưởng Viện Quản trị Chiến lược & Marketing (SMI) và hơn 50 đại biểu tham dự  là doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến, hiệp hội, ngành giáo dục, các hãng thông tấn báo, đài...Các nội dung chính như: chuỗi cung ứng (suooly chain) là gì? - chuỗi cung ứng đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? - Chuỗi cung ứng từ vĩ mô đến vi mô - Quản trị chuỗi cung ứng (supply chain management) đã được diễn giả Lê Phụng Hào trình bày một cách sinh động qua số liệu thống kê chuỗi cung ứng trong ngành điện tử, xe hơi, truyền thông và bán lẻ ở Việt Nam. Diễn giả đã đi vào phân tích các yếu tố như: Quản trị nhu cầu (Demand Planning)- Quản trị cung ứng (Supply management)-Quản trị vận chuyển (Logistic Management), các giai đoạn phát triển của chuỗi cung ứng & tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Diễn giả Lý Trường Chiến đề cập việc quản trị chuỗi cung ứng là quản trị con người, nguồn lực, thời gian nhằm gia tăng cạnh tranh, quản trị rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Làm cách nào truy suất nguồn gốc của đánh bắt hải sản...

Các doanh nghiệp đã đặt ra 8 vấn đề cho hai diễn giả, như chuỗi cung ứng thường xuyên, không thường xuyên, khai thác tiềm năng, ngành giáo dục có thể thực hiện việc quản trị như chuỗi cung ứng không?...Diễn giả  đã phân tích trước những vấn đề doanh nghiệp đặt ra, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ thành tố trong chuỗi và sự liên quan của các thành tố đó, định hướng cho các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường về định tính, định lượng và định thời để nhận dạng rủi ro.

Hội thảo kết thúc lúc 12 giờ, các đại biểu đã có một buổi trao đổi sôi nổi với diễn giả. Doanh nghiệp trao đổi danh thiếp với diễn giả , một số doanh nghiệp mong muốn giữ  được mối liên lạc để có thể tiếp tục nhận được sự tư vấn về quản trị doanh nghiệp và  hệ thống phân phối.

Buổi hội thảo được tổ chức là sự hợp tác giữa Viện Quản Trị Chiến Lược & Marketing (SMI) và VCCI chi nhánh tại Vũng Tàu nhằm mang lại những kiến thức về kinh tế giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, nhận dạng rủi ro và triệt tiêu rủi ro.

Nguồn smi.edu.vn