0915.489.819

Cảm nhận của Chủ tịch DALE CARNEGIE VIỆT NAM

Đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam trân trọng cảm ơn anh Chiến
Xem tất cả

Cảm nhận của UNICHARM CORP

Thầy Chiến suy nghĩ rất nhanh & hành động rất chính xác theo hệ thống
Xem tất cả

Cảm nhận của học viên - Nguyễn Trần Vân Thư

Những gì thầy truyền lại cho thế hệ chúng em chẳng bao giờ được dạy ở trường
Xem tất cả

Chủ tịch CSIP

CSIP rất vinh dự và may mắn được biết và được chuyên gia Lý Trường Chiến hỗ trợ.
Xem tất cả

Tin tức

Tin tức

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 4.0 - Mini MBA 4.0 THỰC CHIẾN

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 4.0 - Mini MBA 4.0 THỰC CHIẾN

Bạn đã chuẩn bị Chiến lược đến kế hoạch hành động và hệ thống đánh giá cho đội ngũ và việc kinh doanh của mình sống chung với sự biến động bất tường của đại dịch Covid-19.
Xem thêm
HR 4.0 MANAGEMENT FOR LEADER

HR 4.0 MANAGEMENT FOR LEADER

- CPTTP đã được thông qua, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam gia nhập thị trường quốc tế và cạnh tranh lành mạnh, trong đó chuẩn bị nguồn nhân lực tốt để gia tăng năng suất, xây dựng hệ thống quản trị tổ chức tốt đáp ứng cho môi trường vĩ mô luôn biến động và thay đổi.
Xem thêm