0915.489.819

Cải thiện năng suất/hiệu quả đột phá qua LỤC LỰC

Việc thấu hiểu nguồn lực nội tại của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng và quan trọng hơn là tái cấu trúc nguồn lực như thế nào để thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. LỤC LỰC (theo mô hình LTC) - một trong những công cụ thuộc cẩm nang kinh doanh do Trí Tri Group phát kiến - tỏ ra rất hiệu quả cho vấn đề này. Thực hư thế nào?

LỤC LỰC là gì?

Đó là phân chia các nguồn lực của một doanh nghiệp thành 6 nhóm: Nhân lực, Tài lực, Vật lực, Hệ lực, Thương lực và Năng lực. Tính độc sáng của mô hình LỤC LỰC đó là làm rõ mối quan hệ giữa nhóm nguồn lực hữu hình và nhóm nguồn lực vô hình.

Thứ 1, NHÂN LỰC. Là nguồn lực con người của doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp có số lượng nhân lực đông như quân Nguyên nhưng về chất lượng thì như lá thu trên cành. Với kinh tế sáng tạo, hàm lượng lao động cơ bắp trong sản phẩm, dịch vụ ngày càng giảm so với lao động trí óc. Vì vậy, nâng cao năng lực sáng tạo đổi mới cho người lao động là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững.

Thứ 2, TÀI LỰC. Là nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Thứ 3, VẬT LỰC. Là nguồn lực cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Trong đó, cơ sở vật chất công nghệ thông tin - truyền thông đóng vai trò ngày càng quan trọng. Ngoài phương diện là một công nghệ như bao công nghệ khác, công nghệ thông tin còn là hạ tầng của nền kinh tế.
Thứ 4, HỆ LỰC. Là nguồn lực mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các thực thể kinh doanh và phi kinh doanh trong nền kinh tế. Có những doanh nghiệp chỉ có nguồn lực duy nhất là hệ lực, họ đóng vai trò kết nối hợp tác với các đối tác để cùng tạo ra giá trị gia tăng.

Thứ 5, THƯƠNG LỰC. Là nguồn lực thương hiệu của doanh nghiệp, nhân hiệu của các cá nhân trong doanh nghiệp. Sự tin cậy của khách hàng tiềm năng đối với doanh nghiệp là tài sản quan trọng nhất. Điều đó chỉ có được khi trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thông điệp mà doanh nghiệp truyền tải.

Thứ 6, NĂNG LỰC. Năm nguồn lực trên đây chẳng có ý nghĩa gì nếu như doanh nghiệp không tạo ra được giá trị gia tăng từ chúng! Vì vậy, năng lực được hiểu là khả năng sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo,... để vận dụng 5 lực trên tạo ra giá trị mới cho cá nhân và tổ chức. Nhân lực có thể có kiến thức, bằng cấp nhưng chưa chắc đã có năng lực. Năng lực là yếu tố vô hình nhưng đặc biệt quan trọng.

-   Không ít doanh nghiệp được đầu tư lớn nhưng gặm nhấm chính mình dần dần để rồi chờ ngày khai tử. Nguyên nhân là do yếu kém về năng lực mặc dù 5 nguồn lực còn lại khá sung túc.

-   Đặc điểm của hai nhóm nguồn lực này là gì?

-   LỤC LỰC và CPESTI có ý nghĩa gì trong hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp?

=> LỤC LỰC là công cụ để nhận thức Điểm mạnh - Điểm yếu bên trong của doanh nghiệp, còn CPESTI là công cụ để giải mã Cơ hội - Thách thức của thời cuộc đến từ bên ngoài. Trên cơ sở đó, chúng ta sáng tạo, hoạch định các giải pháp Phát huy Mạnh, Khắc phục Yếu, Tranh thủ Cơ, Phòng tránh Nguy để “lèo lái” doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

 

- LỤC LỰC liên quan gì đến nguồn lực cốt lõi?
=> LỤC LỰC giúp dễ dàng nhận ra nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp. Khi cạnh tranh dựa trên nguồn lực cốt lõi, doanh nghiệp có rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên, khi lĩnh vực kinh doanh lọt ra ngoài nguồn lực cốt lõi thì lợi thế cạnh tranh không còn và thường đi đến thất bại nếu không có sự thích ứng kịp.

 

Mặc dù hành trình lãnh đạo sẽ có những thăng trầm, nhưng nếu chúng ta biết nắm bắt nó, đó là cơ hội học hỏi liên tục và là nguồn phát triển. CEO 4.0 thực hành với các công cụ từ SIA đến MOM, từ FF đến PDP... KPI sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển hệ thống vững mạnh.

Hãy liên hệ @TRI TRI  @lanhdaotinhthuc4.0 để biết thêm chi tiết và kịp thời tham gia chương trình Khai Vấn Huấn Luyện Đặc biệt LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 4.0 MINDFULNESS LEADER 4.0 CEO 4.0 thực hành miniMBA4.0 thực chiến để khai phát tư duy Nâng tầm Quản trị, chuẩn bị và hành động tốt nhất cho Công ty của bạn Thích ứng ứng thay đổi Chủ động sáng tạo tương tác liên thông dẫn dắt thành công Phát triểnvững  bền!

Mặc dù hành trình lãnh đạo sẽ có những thăng trầm, nhưng nếu chúng ta biết nắm bắt nó, đó là cơ hội học hỏi liên tục và là nguồn phát triển. CEO 4.0 thực hành với các công cụ từ SIA đến MOM, từ FF đến PDP... KPI sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển hệ thống vững mạnh.

Hãy liên hệ @TRI TRI  @lanhdaotinhthuc4.0 để biết thêm chi tiết và kịp thời tham gia chương trình Khai Vấn Huấn Luyện Đặc biệt LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 4.0 MINDFULNESS LEADER 4.0 CEO 4.0 thực hành miniMBA4.0 thực chiến để khai phát tư duy Nâng tầm Quản trị, chuẩn bị và hành động tốt nhất cho Công ty của bạn Thích ứng ứng thay đổi Chủ động sáng tạo tương tác liên thông dẫn dắt thành công Phát triển vững  bền!

 Độc quyền và sáng tạo bởi LTC và Trí Tri Group.