0915.489.819

Đăng ký tham gia Vườn Ươm - Tri Tri Group - FasterCapital

Chuyên gia tư vấn kinh tế Lý Trường Chiến - Chủ tịch Trí Tri Group, hiện là Đối tác Chiến lược của Quỹ FasterCapital (Head tại Dubai và New York) để hỗ trợ các dự án Khởi nghiệp tiềm năng và SME có định hướng về Sáng tạo Đổi mới ở khu vực ASEAN, trong đó ông ưu tiên tập trung cho nhóm còn chậm phát triển là Vietnam, Myanmar, Laos and Campuchia! 

Nay các StartUp tiềm năng có thêm nguồn lực HỖ TRỢ TÀI LỰC để KHAI PHÁT TIỀM NĂNG, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. Với FasterCapital, các doanh nhân, các nhà khởi nghiệp không chuyên về kỹ thuật và không thể tìm được người đồng sáng lập chuyên về kỹ thuật để xây dựng công ty mới thành lập có thể tham gia vườn ươm của chúng tôi FasterCapital tại : http://fastercapital.com/entrepreneur/joinus.html?c=1729

Với các dự án được chọn FasterCapital sẽ giúp xây dựng chiến lược sản phẩm của các bạn từ A đến Z, và quỹ sẽ đầu tư đến 50% dự án. Mức đầu tư FasterCapital dự kiến sẽ từ 200.000 USD đến 2 triệu USD.

Hẳn nhiên Nguồn Tài lực Hỗ trợ chỉ thực sự Khai phát tích cực khi Tâm Lực và Trí Lực được Khai phát đúng tầm... Đó chính là lý do Ông Lý Trường Chiến đặt việc này chỉ sau khi đã xác định được đúng Cá nhân và Tổ chức có Tâm có Tầm phù hợp và thật sự có thể sử dụng tốt nguồn Tài lực hỗ trợ. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Chuyên gia kinh tế: Lý Trường Chiến 
Email: chien.ly@tritri.org hay chien.ly@FasterCapital.com

Facebook: https://www.facebook.com/chien.lytruong

LinkedIn: Chien Ly Truong