Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Ngày 23/10/2015, Công văn 228/ĐKKD-NV hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) thay thế nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD) trong Giấy phép đầu tư (GPĐT), Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) được ban hành.

Ms. Diễm My
Ms. Diễm My
Ban Thư Ký Luật

 

 

 Theo đó, để được cấp GCNĐKDN, cần chuẩn bị hồ sơ gồm:


-Trường hợp DN đề nghị cấp GCNĐKDN thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT hoặc GCNĐT mà không thay đổi nội dung ĐKKD:

+ Bản sao hợp lệ GPĐT  hoặc bản sao hợp lệ GCNĐT.

+ Bản sao hợp lệ GCN đăng ký thuế.

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin ĐKDN đối với DN hoạt động theo GPĐT hoặc GCNĐT.

-Trường hợp DN đề nghị cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh (CN), văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trong GPĐT hoặc GCNĐT, GCN đăng ký hoạt động CN, VPĐD mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động:

+ Bản sao hợp lệ GPĐT hoặc bản sao hợp lệ GCNĐT.

+ Bản sao hợp lệ GCN đăng ký thuế.

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh.

Xem thêm tại Công văn 228/ĐKKD-NV  ngày 23/10/2015.

Theo http://thuvienphapluat.vn