0915.489.819

Kinh nghiệm sống

Từ Facebook của Nguyễn Tuấn Quỳnh!
Trong một nghiên cứu tìm hiểu về kinh nghiệm sống, nhà xã hội học Tony Campolo đã nêu câu hỏi sau với 50 cụ già có tuổi đời trên 90: "Nếu được làm lại từ đầu, các cụ sẽ làm gì?"

Mặc dù có nhiều câu trả lời khác nhau nhưng tựu trung chúng đều nằm trong ba câu trả lời sau:

Thứ nhất: "Tôi sẽ suy ngẫm nhiều hơn."
Có bao giờ bạn cảm thấy mình dành quá nhiều thời gian cho việc "làm" và không có đủ thời gian để nghĩ về những gì mình đang làm và lý do tại sao lại làm điều đó?

Thứ hai: "Tôi sẽ liều lĩnh hơn."
Bạn có nghĩ rằng những cơ hội quan trọng đã bị bỏ qua chỉ vì bạn sợ phải đón nhận những rủi ro cần thiết không?

Và cuối cùng: " Tôi sẽ làm nhiều thứ hơn để lại cho đời sau khi mình chết đi."
Bạn có cảm thấy rằng mình đang hăng say làm một điều gì đó to lớn hơn và trường tồn hơn cả sự hiện hữu của mình?

Nhưng tại sao phải đợi cho đến lúc thời gian quay trở lại? Mỗi ngày mới là một cơ hội thứ hai đấy chứ! Từ hôm nay, hãy suy ngẫm nhiều hơn, hãy liều lĩnh hơn, chớp lấy mọi cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực. Tham gia thực hiện một vài việc có ý nghĩa để tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới này dù nhỏ bé và đó sẽ là di sản tốt đẹp mà bạn để lại cho đời!

Chào ngày mới, chào tuần mới!!!
Từ Facebook của Nguyễn Tuấn Quỳnh