Ngành nào có doanh nghiệp “chết” nhiều nhất?

Giải trí, truyền thông, phân phối, điện... tiếp tục là những lĩnh vực có lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh 

Ngành nào có doanh nghiệp “chết” nhiều nhất?

Lĩnh vực vui chơi giải trí đang có lượng doanh nghiệp chết tăng mạnh nhất trong năm 2015.

Theo báo cáo chuyên đề mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong 11 tháng đầu năm 2015 cả nước đã có 8.468 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, giảm 2,23% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu xét theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số 8.468 doanh nghiệp giải thể, có 3.094 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 36,5%.
2.358 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 27,9%; có 1.765 doanh nghiệp tư nhân chiếm 20,8% và 1.251 công ty cổ phần chiếm 14,8%.
Trong khi đó, nếu theo quy mô vốn, thống kê cho thấy, trong 11 tháng năm 2015, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,6% trên tổng số doanh nghiệp giải thể (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 93,8%).
Điều này phần nào cho thấy, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường được tổ chức tốt hơn, có trình độ quản lý, nguồn lao động và công nghệ sản xuất phát triển so với doanh nghiệp quy mô nhỏ nên có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn.

 

Đối với các vũng lãnh thổ, tình hình doanh nghiệp giải thể tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước ở nhiều khu vực như: Tây Nguyên có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 38%; tiếp đó là Đồng bằng Sông Hồng tăng 19,1% và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 0,7%.

Ngược lại với các vùng trên, các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước lần lượt là Trung du và miền núi phía Bắc giảm 13,5%; Đông Nam Bộ giảm 10,8% và Đồng bằng Sông Cửu Long giảm 6,1%.

 

Xét theo lĩnh vực hoạt động, trong 11 tháng đầu năm 2015, một số ngành, lĩnh vực có tình hình doanh nghiệp giải thể tăng, bao gồm: Thông tin và truyền thông tăng 111,2%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 74,1%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga tăng 34,5%; Giáo dục và đào tạo tăng 18,2%;

Khoa học, công nghệ; dịch vụ, tư vấn; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 13,5%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 1,5%. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước. 

 

Theo K. MINH

Trích từ http://bizlive.vn